Vesannon kehittämissäätiö on Vesannon kunnan lahjoitusvaroin vuonna 2012 perustama yleishyödyllinen säätiö.

Säätiö tukee hankkeita, joissa
-vahvistetaan ja kehitetään kylien elinvoimaisuutta sekä
-edistetään kylien asukkaiden, yritysten ja järjestöjen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Avustushakemus tulee lähettää käsittelyyn ennen hankkeen toteuttamista. Säätiön säännöt mahdollistavat myös hakemisen jälkikäteen, mutta avustuksia myönnetään takautuvasti vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Säätiö tukee opintoavustuksin vesantolaisten nuorten (enintään 29- vuotiaiden) ammattiin johtavaa opiskelua sekä 16-25-vuotiaiden vesantolaisten nuorten opintomatkoja koti- tai ulkomaille. Tukea voi hakea vuosittain.

Vesannon kehittämissäätiön hallinnoima omaisuus koostuu lahjoituksena saaduista varoista: Tri Huttusen opintorahaston varoista, Aili ja Väinö Strandmanin opintorahaston varoista, Vesannon kunnan juhlarahaston varoista sekä metsäkiinteistöistä.

Kehittämissäätiön hallitus

Puheenjohtaja Esko Huttunen
Varapuheenjohtaja Minna Peltolehto
Minna Back-Hytönen
Kalevi Pakarinen
Aki Sirén

Yhteystiedot

Tiina Korhonen, säätiön asiamies
Vesijärventie 100, 72380 Horontaipale
tiina.korhonen@tilasiemen.fi

APURAHA AMMATTIIN JOHTAVAAN OPISKELUUN

Vesannon Kehittämissäätiö julistaa Tri Huttusen ja opettajien Aili ja Väinö Strandmanin opintorahastoista jaettavat apurahat haettavaksi!
Hakuaika 4.9-31.10.2023

Apurahaa voivat hakea vesantolaiset nuoret (enintään 29 v.) peruskoulun tai lukion jälkeen ammattiin johtavaa opiskelua varten.

Molempien rahastojen jaettava rahamäärä yhdistetään, joten kukin anoja täyttää vain yhden lomakkeen. Anomukseen on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut selvitykset. Lisätietoja apuraha-hakemuksen aikataulusta ja hakemustilausket:
tiina.korhonen@tilasiemen.fi
Vesannon kehittämissäätiö c/o Tiina Korhonen Vesijärventie 100, 72380 Horontaipale