Vesannon kehittämissäätiö on Vesannon kunnan lahjoitusvaroin vuonna 2012 perustama yleishyödyllinen säätiö.

Säätiö tukee hankkeita, joissa
-vahvistetaan ja kehitetään kylien elinvoimaisuutta sekä
-edistetään kylien asukkaiden, yritysten ja järjestöjen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Avustushakemus tulee lähettää käsittelyyn ennen hankkeen toteuttamista. Säätiön säännöt mahdollistavat myös hakemisen jälkikäteen, mutta avustuksia myönnetään takautuvasti vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Säätiö tukee opintoavustuksin vesantolaisten nuorten (enintään 29- vuotiaiden) ammattiin johtavaa opiskelua sekä 16-25-vuotiaiden vesantolaisten nuorten opintomatkoja koti- tai ulkomaille. Tukea voi hakea vuosittain.

Vesannon kehittämissäätiön hallinnoima omaisuus koostuu lahjoituksena saaduista varoista: Tri Huttusen opintorahaston varoista, Aili ja Väinö Strandmanin opintorahaston varoista, Vesannon kunnan juhlarahaston varoista sekä metsäkiinteistöistä.

Kehittämissäätiön hallitus

Puheenjohtaja Juha Soininen
Varapuheenjohtaja Esko Huttunen
Minna Back-Hytönen
Pertti Karppola
Katri Ollila

Yhteystiedot

Tiina Korhonen, säätiön asiamies
Vesijärventie 100, 72380 Horontaipale
tiina.korhonen@tilasiemen.fi

APURAHA AMMATTIIN JOHTAVAAN OPISKELUUN

Hakuaika loppuu 31.10.2022!