Vesannon kunta tiedottaa

Tiedote 24.03.2022

Vesannon kunnan varautuminen

Väestönsuojelussa Vesannon kunta ja Pelastuslaitos varautuvat yhteistyössä erilaisiin kriiseihin ja myös poikkeusoloihin. Erilaisia häiriö- tai pelastustilanteita koskien ohjeistus löytyy Pelastuslaitoksen internetsivuilta:

Varautuminen | Pelastustoimi

Kunnan varautuminen

Vesannon kunnan varautumistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kunnan toimintaa ohjaa valmiussuunnitelma. Toimialakohtaisten varautumissuunnitelmien tarkoitus on kuntalaisten turvallisuuden varmistaminen, jonka vuoksi suunnitelmien sisältö ei ole julkista tietoa. 

Väestönsuojelu

Kuntalaisten henki halutaan turvata myös äärimmäisissä tilanteissa ja sen vuoksi väestönsuojien sijainti ei ole julkista tietoa.

Pelastuslaitos varautumisorganisaationa tiedottaa; ”Harvaan asutuilla alueilla, maaseudulla ja omakotialueella ei yleensä ole väestönsuojia, eikä asukkailla ole osoitettua suojapaikkaa. Näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa mm. siirtämällä väestöä tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.”

Pelastuslaitoksen kysymyksiä ja vastauksia väestönsuojista

  • ”Miten monta väestönsuojaa Suomessa on?

Suomessa on tällä hetkellä noin 45 000 väestönsuojaa, joissa on noin 3,6 miljoonaa väestönsuojapaikkaa.Pääosa suojista (noin 85 %) on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia. Myös useamman kiinteistön yhteisiä kalliosuojia on käytössä.”

  • Kuinka monta väestönsuojaa Pohjois-Savossa on?

Pohjois-Savossa on noin 2 500 väestönsuojaa ja suojapaikkoja on noin 180 000 ihmiselle.

  • ”Minulla ei ole väestönsuojaa lähettyvillä, mihin minun pitää mennä?

Monilla alueilla ei ole lainkaan yleisiä suojatiloja tai ne eivät riitä kaikille. Tällöin suojatoimista vastaavat asukkaat itse ja silloin suojaudutaan tilapäisiin suojiin eli käytännössä kotona sisätiloihin. Esimerkiksi säteilyonnettomuustilanteissa sisälle suojautuminen ja ilmanvaihdon pysäyttäminen ovat riittäviä toimenpiteitä. Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa vakavassakaan tilanteessa ensimmäinen toimenpide, vaan väestö siirretään ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle.”

  • Kenen vika on, että minulle tai läheiselleni ei ole suunniteltu omaa väestönsuojapaikkaa?

Väestönsuojia on rakennettu sen hetkisten rakentamismääräysten ja lakien mukaan, kukaan ei ole mokannut.

 Väestönsuojan rakentamisvelvoite määräytyy rakennuksen koon, käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan. Kaikissa kiinteistöissä ei ole väestönsuojan rakentamisvelvoitetta. Väestönsuojia on useimmissa 1950-luvun lopun jälkeen rakennetuissa kerrostaloissa. Kaikkiin uusiin, vähintään 1200 neliömetrin rakennuksiin tehdään väestönsuoja. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten osalta väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden raja on 1500 neliömetriä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus kuuluu rakennuksen omistajalle. Omakotitaloalueilla ja maaseudulla ei väestönsuojia yleensä ole. Silloin on turvauduttava tilapäisiin suojatiloihin. Mikäli viranomaiset antavat ohjeen laittaa väestönsuojat suojautumiskuntoon, annetaan samassa yhteydessä ohjeet tilapäisten suojien rakentamista varten

Pakolaiset

Ukrainan kriisi tuo pakolaisia myös Suomeen. Ensimmäiset ukrainalaiset tulivat Vesannolle pe 11.3.2022 kunnan tyhjillään olevaan Niittykukka-kiinteistöön. Olimme ennakoineet tilanteen ja varautuneet heidän tuloonsa. Tällä hetkellä ukrainalaisia on 12. Kun pakolaisia tulee lisää, otamme käyttöön myös tyhjillään olevan Hovila-kiinteistön. Kaikki tulijat hakevat tilapäistä suojelua ja asiaa hoitaa Kuopion maahanmuuttopoliisi. Ukrainalaiset pääsevät seuraavaksi vapaaehtoisiin terveystarkastuksiin ja lasten kohdalla alkaa valmistava opetus koulussa.

Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia kuntalaisia jo tässä vaiheessa avusta! Vesantolaisten yhteishenki ja auttamishalu on ollut todella koskettavaa.

Pakolaistilanne jatkuu edelleen ja Vesannolle tulee vielä lisää suojelun tarpeessa olevia. Heistä tiedotetaan kunnanjohtaja Pia Harmokiveä.

Tavaraa ja vaatteita kerätään aina tarpeen tullen. Keräyksistä tiedottaa ja niitä organisoi Kotelo-hankkeen työntekijät Anu ja Saara. Rahankeräyslupa ukrainalaisten hyväksi on vireillä ja siitä tiedotetaan erikseen.

Tiedottaminen

Kunta tiedottaa tarpeen mukaan kriisiin liittyvistä asioista.

Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Pia Harmokivi
pia.harmokivi@vesanto.fi
044 282 5590