You are currently viewing Vesannon Kuntakorjaamo-kanava aukeni kuntalaisille

Vesannon Kuntakorjaamo-kanava aukeni kuntalaisille

Vesannolla on kehitetty tämän vuoden ajan yhteistyössä Savogrown Mukana-hankkeen kanssa kuntalaisia palvelevaa palautekanavaa, johon voi lähettää ajatuksia, kehittämisideoita ja korjaustoiveita Vesannon kehittämiseksi.

Ajatus syntyi vesantolaisilta, jotka toivoivat keinoa saada omat ajatuksensa kunnan kehittämisestä kuuluviin. Kunta on yhtä kuin kuntalaiset, joten on tärkeää tarjota kaikille mahdollisuus omien kehitysideoiden lähettämiseen. Ajatusta lähdettiin toteuttamaan alkuvuodesta alkaen Vesannon viestintävastaavan ja Mukana-hankkeen yhteistyönä. Palveluksi muotoutui painikkeellinen chatbot-ohjelma. Kuntakorjaamolla ”palvelee” Tapsa, joka ohjaa kuntalaista jättämään kehitysideansa oikeaan postilaatikkoon.

Kuntakorjaamon kehitystyöhön otettiin mukaan alusta alkaen myös kuntalaiset ja ideaa kehitettiin avoimissa työpajoissa kevään sekä syksyn aikana. Alkuun ”Purnausbotin” nimellä tunnettu palautekanava kehittyi erinäisten nimikilpailujen ja ideapajojen jälkeen ”Kuntakorjaamoksi” lokakuun työpajassa.

Kuntakorjaamo on Vesannon oma pilottikokeilu, jossa kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan kehittämiseen matalalla kynnyksellä. Kuntakorjaamo jää Vesannon hallintaan – ja Vesannolla on mahdollisuus tarjota sitä halutessaan myös muiden kuntien käyttöön.

Käyttäjäkokemuksia Kuntakorjaamon toimivuudesta voi lähettää: tomi.kosonen@savogrow.fi tai Kuntakorjaamon kautta.