You are currently viewing Vesannon toteemipaaluhanke sai rahoituksen Taikelta

Vesannon toteemipaaluhanke sai rahoituksen Taikelta

Vesannon kunta on saanut Taiteen edistämiskeskus Taikelta hankerahoituksen toteemipaaluaiheiseen ympäristö- ja yhteisötaideteoskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Noin 30 yhteisöllisesti toteutettavaa toteemipaalua nousee kuntaan ensi kesänä.

Toteemihankkeen tavoitteena on lähestyä harvaan asutun maaseudun yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, identiteettiin ja omaehtoisuuteen liittyviä haasteita ITE-taiteen kautta. Syntyvä toteemipaaluverkosto tuo taidetta saavutettaville ympäri pitäjää ja paalujen tarinat voivat puhutella katsojia monella tavalla. Toteemipaalut sopivat teemallisesti hyvin myös Savon Villiin Länteen, kuuden kunnan muodostamaan Kehitysyhtiö SavoGrow:n yhteistoiminta-alueeseen. Hanke ei vaadi kunnan omaa rahoitusta.

Vesannon kunnan elinvoimaryhmä käynnistää hankkeen loppuvuodesta laatimalla arviointikriteerit ja kutsumalla yhdistykset, kylät, yritykset, kunnan yksiköt, suvut ja perheet toteemipaalujen suunnitteluun. Suunnitelmat arvioidaan kevättalvella. Lumien sulettua keväällä 2023 moottorisahataiteilija sahaa paalut. Kesällä yhteisöt maalaavat paalunsa ja syyskesällä ne nostetaan pystyyn eri puolille pitäjää. Paalut muodostavat saavutettavan kohteiden verkoston, joiden viestejä, merkityksiä ja estetiikkaa voi käydä tutkimassa aina halutessaan.

Tavoitteena on toteuttaa noin 30 paalua. Kunnan elinvoimaryhmä valitsee toteutettavat paalut käyttäen kriteerinä sitä, kuinka hyvin paalusuunnitelma heijastaa hakijan identiteettiä, paikallista kulttuuria tai luontoa sekä kuinka omaperäinen se on. Elinvoimaryhmän puheenjohtajalla on jo oma kymmenmetrinen toteemipaalu.

Kuvassa elinvoimaryhmän pj. Tuomas Kuhmosen toteemi