Vesantohallin turvallisuuden parantaminen 2023

Vesantohallin valvontaa ja turvallisuutta tullaan parantamaan alkuvuonna 2023. Vesantohalli on merkittävä tila Vesannolla liikunnan harrastamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Tulevilla uudistuksilla on tarkoitus parantaa Vesantohallin turvallisuutta ja mahdollistaa joustava ja ajanmukainen tilojen käyttö kaikille käyttäjäryhmille.

Vesantohallin kulunhallintajärjestelmä on lakannut toiminnasta vuoden 2022 aikana, mikä on tuonut haasteita tilojen käytölle. Lisäksi Vesantohallissa on tapahtunut useita ilkivaltatapauksia, sotkemista sekä asiatonta oleskelua tiloissa. Olemme saaneet hallin käyttäjiltä tärkeää palautetta sekä kehittämisehdotuksia. Palautteet on huomioitu tulevia muutoksia suunnitellessa. Kiitämme kaikkia palautteen antajia!

Alkuvuonna 2023 Vesantohalliin on suunnitteilla toteuttaa sähkölukituksen uusiminen (sis. kulunhallintajärjestelmän), hätäpoistumisvalojen uusiminen sekä kameravalvonnan asennus sisä- ja ulkotiloihin. Aulan sisäkatto siistitään samassa yhteydessä. Vuonna 2023 on suunnitteilla myös väliverhon uusiminen liikuntahalliin.  Kunnostustöiden jälkeen aulaa siistitään ja sinne tuodaan lahjoituksen saatu defibrillaattori. Kunnostustöiden tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan, kun se varmistuu.

Lisätietoja:

va. vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö Anne Jäntti

anne.jantti@vesanto.fi

044-2825588

ja

vapaa-aikasihteeri Arto Lahtinen

arto.lahtinen@vesanto.fi

050 3879969

Jaa sivu