You are currently viewing Apuraha ammattiin johtavaan opiskeluun

Apuraha ammattiin johtavaan opiskeluun

Vesannon Kehittämissäätiö julistaa Tri Huttusen ja opettajien Aili ja Väinö Strandmanin opintorahastoista jaettavat apurahat haetta­vaksi 15.10.2021 mennessä.

Apurahaa voivat hakea vesantolaiset nuoret (enintään 29 v.) peruskoulun tai lukion jälkeen tapahtuvaa ammattiin johtavaa opiskelua varten.

Apurahaa anotaan lomakkeella, jota on saatavana sähköpostitse osoitteesta tiina.korhonen@tilasiemen.fi

Molempien rahastojen jaettava rahamää­rä yhdistetään, joten kukin anoja täyttää vain yhden lomakkeen. Anomus on jätettävä Kehittämissäätiön hallitukselle: sähköpostiin tiina.korhonen@tilasiemen.fi tai postitse Vesannon kehittämissäätiö/Tiina Korhonen, Vesijärventie 100, 72380 Horontaipale

Anomukseen on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut selvitykset. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa määräaikaan mennessä.

VESANNON KEHITTÄMISSÄÄTIÖN HALLITUS