Toimenpidelupa

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 27.05.2024.