Esko Huttunen: KOHTI VAALIKAUDEN LOPPUA JA UUDEN ALKUA

Esko Huttunen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
23.2.2021

Aloittelin 16 vuotta sitten kunnallisen luottamushenkilön töitä. En tunnista onko dementiaa vai luopumisen tuskaa, kun tulee vanhat tapahtumat mieleen.

Olemme yrittäneet monenlaista yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja vähän laajemminkin.

Yhteistyötä on syntynyt, osa on jo purkautunutkin. Yhteistyö tarvitsee luottamuspääomaa, joka kertyy pitkäjänteisellä työllä mutta se on helppo menettää.

Lähivuosina on syntynyt paljon uutta hyvää erityisesti SavoGrow alueen sisällä. Viisareiden toimi teknisellä toimialueella Vesanto-Tervo-Keitele yhteistyönä.

Karikoitakin löytyy kuten Savon Kuidun kohtalo, jonka osakassopimus ja liiketoiminta suunnitelma tehtiin yhteisen tahtotilan mukaisesti mutta johon omistajakunnat eivät sitoutuneet, tulos näkyy tämän päivän päätöksenteossa.

Luottamuksen rakentaminen lähtee kunnan sisältä. Kunnanjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden on luotettava toisiinsa ja haettava toiminnallisesti ja kustannustehokkuudeltaan hyviä ratkaisuja kuten yhteiset virat ja tila ratkaisut.

Luottamushenkilöiden on puhallettava yhteiseen hiileen ja tienattava toistensa ja kunnan työntekijöiden luottamus.

Pienissä kunnissa varsinkin johtavien viranhaltijoiden on oltava todella joka-alueen asiantuntijoita. Minäkään en pystyisi hoitamaan tehtäviäni keskittyneesti, jos minulla olisi kymmeniä keskeneräisiä töitä, osa aikataulutettuja ja ovi pitäisi olla avoinna kyselijöille.

Olen huomannut, että varsinkin Viisari-alueen kunnanjohtajilla on visio yhteisestä tekemisestä. Mielestäni kunnan suurin riski on henkilöstöriski. Pienillä kunnilla on todella ohut organisaatio, joka haavoittuu helposti. Ylimmillä portailla vastuu on yksien harteilla, alemmilla on työvoiman saatavuusongelmia.

SOTE tulee. Se muuttaa kunnan vastuuta palvelujen tuottajana. Kunnilta siirtyy kustannuksia isommille toimijoille, mutta rahoitus otetaan kunnan verokannasta. Meillä on koulun infra kunnossa, päiväkoti on muutaman vuoden ikäinen ja koulu valmistuu kesällä. Korjausvelkaa on asunto kannassa ja viemäriverkostossa. Tyhjien kiinteistöjen tasearvot ovat korkeat markkinahintaan verrattuna. Tämä vaikeuttaa niistä luopumista. Lainojen ja koulun leasing-maksujen rahoitukseen menee hälyttävän iso osa kunnan tuloista. Tämä osa on reaalista ajattelua mutta asialla on positiivinenkin puoli. Meillä on viisaasti toimien hyvät edellytykset saada pysymään loistavat palvelut kuntalaisille.

Vaalit ovat tulossa. Toivon, että kuntalaiset käyvät ahkerasti äänestämässä Suomen demokraattisimmalle kunnalle uudet päätöksen tekijät, luottamushenkilöt. Vesannolla valtuuston koko on 21 valtuutettua. 1973 asukkaalla se tekee 94 asukasta / luottamushenkilö. Kuopiossa valitaan 59 valtuutettua mikä vastaa 2034 kuntalaista / valtuutettu. Helsingin 85 valtuutetulla jokaisella on takanaan 7647 helsinkiläistä. Kääntäen, helsinkiläinen voisi ajatella, että Vesannolla vallitsee harvainvalta.

Toivon, että saamme valittua alueemme kunnissa sellaiset valtuutetut, jotka pystyvät syvään, vastuulliseen ja monipuoliseen yhteistyöhön alueellamme.

Toiveajattelija Esko Huttunen

Jaa sivu