Järjestöavustukset, harrastustoiminta ja tapahtumat -Mitä Vesannolle toivotaan?

Vesannolla tullaan uudistamaan järjestöavustusten jakaminen ja kriteeristö tulevana keväänä. Kuntalaisilta ja järjestöiltä kysytään nyt mielipiteitä uudesta mallista sekä kyselylomakkeella että järjestöfoorumissa helmikuussa.

Osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tarkastellaan eri kokonaisuuksia kunnan toiminnassa. Yksi näistä on järjestöavustukset ja niiden kohdentuminen. Nykyinen malli järjestöavustuksista on palvellut vuodesta -91 ja on tullut aika uudistaa sitä. Järjestöavustusten kriteerejä päivitetään ja niissä tullaan huomioimaan mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kunnan hyvinvointitavoitteet, harrastustoiminnan monipuolisuus, toiminnan yhdenvertaisuus ja avoimuus sekä se, miten toiminta tavoittaa kuntalaisia (kuinka paljon harrastusryhmissä on osallistujia).

Kunta haluaa jatkossakin tukea alueensa järjestöjä uudistuneella ja ajanmukaisella järjestöavustusmallilla, jonka avulla voidaan tuottaa hyvinvointia kuntalaisille. Valmistelutyössä on vertailtu eri kuntien malleja järjestöavustuksiin ja alustavasti käyty keskusteluja mallista, jossa avustukset jaettaisiin jatkossa Vesannolla 2 kertaa vuodessa yleisavustuksina. Näin ollen nykyiset ohjaajapalkkiot jäisivät pois. Kokonaisuudessaan avustusten määrärahaan ei olla tekemässä muutoksia, mutta ne tulisivat jakautumaan uusien kriteerien perusteella.

Uudistukseen liittyen toivotaan mielipiteitä ja näkemyksiä järjestöiltä ja kuntalaisilta: Mikä malli mielestäsi palvelisi kuntalaisia ja järjestöjä parhaiten? Mitä vesantolaiset haluaisivat tulevaisuudessa harrastaa? Millaisia tapahtumia toivotaan? Olisitko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä harrastusten tai tapahtumien järjestämisessä?

Käy vastaamassa kyselyyn sähköisenä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/vesannonjarjestoavustukset

Vastata voit myös kirjastolla, josta löytyy paperisia lomakkeita ja vastauslaatikko.

Järjestöfoorumi järjestetään kirjaston kokoustilassa 1.2 klo 18. Siellä keskustellaan järjestöavustuksista kyselystä saatujen vastausten pohjalta.

Lisätietoja:

va. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikkö

Anne Jäntti

anne.jantti@vesanto.fi

044-2825588

Jaa sivu