Vesannon kirjaston kotipalvelu

  • Kotipalvelu on tarkoitettu kirjaston asiakkaille, jotka eivät pysty itse asioimaan kirjastossa.
  • Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät korkean iän, sairauden tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa.
  • Käytettävissä on koko kirjaston kokoelma asiakkaan toivomusten mukaan.
  • Aineisto toimitetaan kerran kuukaudessa asiakkaan kotiin.
  • Palvelu on maksuton.