You are currently viewing Järjestöavustusten haku alkaa!

Järjestöavustusten haku alkaa!

Vesannon kunnan järjestöavustusten keväthaku alkaa tänään 11.4 ja kestää 5.5 klo 15 asti. Hakemuksen voit täyttää sähköisenä tai paperiversiona, joita löytyy kirjastolta. Linkki sähköiseen hakemukseen: https://link.webropol.com/s/jarjestoavustuslomake

Hakemuksen liitteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kirjasto@vesanto.fi tai paperisina kirjastolle.

Järjestöavustuksia on budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 15500€. Tästä 11000€ jaetaan järjestöille
yleisavustuksina. 4500€ jaetaan yhdistyksille vastikkeellisina avustuksina mm. yökahvilavalvonnat
ja avustaminen tapahtumissa. Järjestöt voivat hakea toiminnalleen yleisavustusta pohjautuen
toimintasuunnitelmaansa. Erillisiä ohjauspalkkioita ei makseta. Avustukset tulevat haettavaksi
kahdessa erässä. Ensimmäinen haku käynnistyy huhtikuussa ja toinen syyskuussa. Kaikki
avustukset käsitellään vapaa- aikatoimen työryhmässä. Päätöksen järjestöavustuksista tekee
vapaa- aika- ja hyvinvointipäällikkö työryhmän esitysten pohjalta. Avustettava toiminta tulee olla suunnattua pääsääntöisesti vesantolaisille, toki muidenkin kuntien asukkaat saavat toimintaan osallistua. Avustukset arvioidaan laadittujen kriteerien perusteella. Järjestöjä pyydetään kuvaamaan, mihin haettava avustus kohdennetaan ja miten kriteerit näkyvät toiminnassa. Ohjauspalkkioiden jäädessä pois pyydetään
järjestöjä kuvaamaan myös sitä, kuinka usein toimintaa järjestetään ja montako ohjaajaa
toimintaan tarvitaan. Järjestöt tilastoivat toiminnan kävijämäärät ja tiedottavat ne raportoinnin
yhteydessä. Kunta ilmoittaa tilastotietoja edelleen mm. Teaviisarin aineistoksi.

Kriteerit avustusten myöntämiselle:

 • Toiminnan avoimuus kaikille kuntalaisille
 • Yhdenvertaisuus
 • Harrastustoiminnan monipuolisuus
 • Kunnan hyvinvointitavoitteiden edistäminen
 • Toiminnan tavoittavuus (kuinka paljon ihmisiä toimintaan osallistuu)

Liitteet:

 • Toimintasuunnitelma
 • Talousarvio

Hakijat toimittavat kauden päätteeksi raportin toiminnasta, joka sisältää:

 • Toimintakertomus edellisvuodesta
 • Tilinpäätös edellisvuodesta
 • Kuvaus miten avustus hyödynnetty
 • Tilastot kävijämääristä (montako naista/miestä keskimäärin toimintaan osallistui
  toimintakerroilla)

Lisätietoja:

Kirjasto- kulttuurisihteeri

Sirpa Jäntti

050 387 9968

sirpa.jantti@vesanto.fi

tai

vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö

Anne Jäntti

044-2825588

anne.jantti@vesanto.fi