Jätehuoltomääräyksiin hyväksytty muutoksia

Julkaistu 31.5.2024
Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä. Määräyksillä edistetään kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja.

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräyksiin muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.10.2024. Keskeisimmät muutokset kohdistuvat säännöksiin siitä, miten kiinteistöt liitetään sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden jätehuoltoon. Samalla hyväksyttiin muita vähäisiä tarkistuksia määräyksiin ja niiden perusteluihin.

Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet ovat vähitellen laajentuneet niin tällä alueella kuin valtakunnallisestikin. Kun erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisen toteuttamisesta on saatu kokemuksia, on todettu, että lukuisia kiinteistöjä jää tiedottamisesta ja jätehuoltoviranomaisen kehotuksista huolimatta osin tai kokonaan keräyksen ulkopuolelle. Jotta kiinteistöiltä saadaan keräykseen tehokkaasti kaikki vaadittavat jätelajit, määräyksiin on muutettu sitä, miten velvoitteet toteutetaan. Mikäli kiinteistön haltija ei itse tilaa kiinteistölleen vaadittavia jäteastioita, Jätekukko toimittaa ne lähtökohtaisesti ilman tilausta.

Muutos jätehuoltoon liittämistä koskevaan sääntelyyn koskee rivi- ja kerrostaloja sekä taajamissa sijaitsevia omakotitaloja ja paritaloja. Vapaa-ajan kiinteistöille ja haja-asutusalueilla sijaitseville asuinkiinteistöille jäteastioita ei toimiteta ilman tilausta, vaan nämä kiinteistöt liitetään entiseen tapaan Jätekukon järjestämien aluekeräyspisteiden käyttäjiksi, jos muuta jätehuollon järjestämistapaa ei ilmoiteta.

Kattavampaa tietoa jätehuoltomääräysten muutoksista ja niiden perusteluista on jätelautakunnan kokouspöytäkirjassa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024281-5

Jaa sivu