Kuulutukset

Ehdotus Pohjois-Savon tulvariskialueiksi

Kuulutus AsiaEhdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmienja ympäristöselostuksen valmistelu Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnitvesistöjen noususta … Lue lisää

Ilmoitus kuulutuksesta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja … Lue lisää

Jätetaksat 1.1.2024 alkaen

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2023 jätetaksat, jotka tulevat voimaan 1.1.2024. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää. … Lue lisää

Yksityistien kunnossapitoavustukset

Yksityistieavustukset ovat haettavana 31.03.2023 mennessä. Avustusta voi saada yksityistielle, jolle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot on … Lue lisää

Kutsuntakuulutus 2023

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2005 syntyneiden, sekä muiden liitteessä mainittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Savon aluetoimiston … Lue lisää

Kuulutus jätetaksaluonnoksista

Kuulutukset – Savo-Pielisen Jätelautakunta (jatelautakunta.fi) Yleistä taksamuutoksista Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä jätetaksat, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Jätetaksoissa määritellään … Lue lisää

Jätelautakunnan kuulutus

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on valmisteilla muutos vuoden alussa 2022 voimaan tulleisiin jätetaksoihin. Muutos koskee yritysten sekä julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan vaarallisten … Lue lisää

Julkinen kuulutus

Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027.

Julkinen kuulutus

Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta.