Ilmoitus kuulutuksesta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Pohjois-Savon kunnat kuuluvat joko Vuoksen vesienhoitoalueeseen tai Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen tai molempiin riippuen kunnan sijainnista. Kiuruveden kaupungista pieni osa kuuluu myös Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo.

Jaa sivu