Jätetaksat 1.1.2024 alkaen

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2023 jätetaksat, jotka tulevat voimaan 1.1.2024. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Taksapäätökset perusteineen ovat jätelautakunnan päätöspöytäkirjassa (Pöytäkirja 7.12.2023).

Jätelautakunta on hyväksynyt seuraavat jätetaksat:

  1. jätetaksa, jossa määritellään maksut kunnan ensisijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätehuoltopalveluille (kotitalouksien ja kuntien palvelut);
  2. TSV-jätetaksa, jossa määritellään maksut kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätehuoltopalveluille (esim. yritysten palvelut);
  3. saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelytaksa.

Jätetaksojen perusrakenteet säilyvät ennallaan. Kotitalouksien jätemaksu koostuu jatkossakin perusmaksusta ja järjestetyn jätehuollon maksusta. Jätemaksujen tasoon tulee korotusta erityisesti jätteiden käsittelykustannusten nousun vuoksi. Lisäksi palvelujen muutokset ja yleinen kustannustason nousu vaikuttavat maksutasoon.

Taksamuutosten myötä kotitalouden jätehuoltopalvelujen kustannuksiin tulee tyypillisesti 0,50–1,00 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Lisätietoa: https://www.jatelautakunta.fi/fi/kuulutukset/