You are currently viewing Kohta saa purnata!

Kohta saa purnata!

Tule kehittämään 17.5.2022 klo 18-20 hirsikoululle Vesannon omaa ”Purnausbottia”, joka tulee toimimaan kuntalaisten palautekanavana ja ideariihenä.

Vesannon kunta on rakentamassa yhteistyössä ”Mukana – Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hankkeen” kanssa helppokäyttöisen, henkilökohtaisen ja persoonallisen kuntalaisten palautekanavan.

Palautekanava 2025
• Pääpaino kehitysideoiden esiin nostamisessa keskustellen
• Henkilökohtaisempaa viestintää
• Purnaukset voidaan lähettää suoraan aiheesta vastaavalle henkilölle
• Palautteen käsittely nopeutuu sekä jakaa vastuuta
• Esimerkki pienen kunnan innovatiivisuudesta. Vesanto voi tarjota tätä pilottimallia kunta-alan muutokseen täsmätyökaluksi toisillekin kunnille.