Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä

Uudet covid-19-virusmuunnokset voivat levitä selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemmat alatyypit. Uusien virusmuunnosten leviäminen voi aiheuttaa koronaepidemian merkittävän kiihtymisen ja siten vaarantaa vakavasti väestön terveyttä sekä johtaa terveydenhuollon ylikuormittumiseen. Tästä johtuen toimintaa rajanylityspaikoilla on tehostettu.

Valtioneuvosto on todennut 25.2.2021 tekemässään periaatepäätöksessä, että koronaviruksen torjunnassa on perusteltua siirtyä toimenpidetasolle kaksi. Virusmuunnosten leviämisen ja epidemian kiihtymisen ehkäisemiseksi valtakunnan rajalla tehtävien toimien tehostamisella on tärkeä rooli. Tehostetut toimet rajanylityspaikoilla tarkoittavat maahantulijoiden testaamista sekä karanteeniin asettamista.

Tehostetut toimet rajanylityspaikoilla on syytä ottaa huomioon mm. ulkomailta maahan tulevien kausityöntekijöiden kohdalla.

Jaa sivu