Kunnan kesätyöpaikkojen ja kesätyösetelin hakuaika on avoinna 1.3.-1.4.2024

Vesannon kunta työllistää vuonna 2005–2008 syntyneitä nuoria kesällä 2024. Ensisijaisesti huomioidaan ensimmäistä kertaa kunnan kesätyöpaikkoja hakevat.

Työllistettävän pitää olla vesantolainen tai Vesannolla asuva.

Työsuhteen kokonaistuntimäärä on 90 tuntia ja työaika pääsääntöisesti 6 tuntia/päivä. Työsuhteen kokonaispalkka on 600 euroa. Nuoret sijoitetaan osaamisensa ja mielenkiinnon mukaan työhön eri hallintokunnille.

Hakeminen tapahtuu kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.vesanto.fi olevan kesätyöhakemuslomakkeen kautta 1.3.2024 alkaen ja hakuaika päättyy 1.4.2024. Kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen, koulutukseen ja ohjaukseen on kiinnitettävä riittävää huomiota kaikkien työntekijöiden taholta.

Kesätyöllistämisen yritystukeen oikeuttava kesätyöseteli on maksimissaan 400 €:n arvoinen tuki yrityksille, kevytyrityksille ja maa- ja metsätiloille. Työnantajan toimipaikka on vapaa ja kunta korvaa työnantajalle työntekijän palkasta kesätyösetelin arvon verran.

Kesätyösetelin piiriin kuuluvat vuonna 2005–2008 syntyneet vesantolaiset nuoret, jotka eivät ole työllistyneet kesän 2024 aikana kunnan kesätyöpaikkoihin. Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea.

Työnantajan tulee maksaa palkkaa sekä huolehtia kaikista työnantajan lakisääteisistä velvollisuuksista. Nuorten työajan tulee olla väh. 30 h / vko.

Hakulomake kunnan kesätyöpaikkoihin, sekä kesätyöseteliin löytyy alla olevasta linkistä:

https://vesanto.epalvelu.fi/services/vesanto/11792/

Lisätietoja: Hanne Mantere, hanne.mantere@vesanto.fi, Sari Tulila, sari.tulila@savogrow.fi

Jaa sivu