Kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut vuonna 2021

Kolme-vuotinen yhteistyö liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisessä yhdessä Tervon kunnan kanssa loppuu vuoden vaihteessa. Tammikuun alusta alkaen palvelut järjestetään seuraavasti:

Nuoriso-ohjaaja Arto Lahtinen hoitaa kunnan nuorisotyön lisäksi liikuntatoimen hallinnollisia asioita. Otattehan yhteyttä Artoon, jos asia koskee esimerkiksi liikuntapaikkoja, Vesanto-hallin vuoroja tai liikuntatoimen avustuksia.

Palveluyhtiö Viisarit vastaa edelleen kiinteistöjen ja liikunta-alueiden kunnossapidosta.

Sivistys- ja perusturvalautakuntien yhtenäisellä päätöksellä palkkaamme tulevalle vuodelle osa-aikaisen liikunnanohjaaja-fysioterapeutin. Paikka on haussa 31.12. saakka ja jo nyt on saapunut muutamia hakemuksia. Toivon mukaan saamme uuden työntekijän töihin mahdollisimman pian.

Liikunnanohjaaja-fysioterapeutin työ on liikunnanohjausta ja liikuntaneuvontaa kaikenikäisille sekä kuntoutustyön kehittämistä ja toteuttamista perusturvassa. Yhteisenä nimittäjänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Työhön haetaan fysioterapeuttia perusturvan yksiköissä tehtävän kuntoutustyön vuoksi. Erityisesti toivotaan, että työntekijä osallistuu myös kuntouttavan hoitotyön kehittämiseen perusturvan yksiköissä.

Näiden lisäksi Vesannon ja Keiteleen yhteinen koulunuorisotyöntekijä Sanna Parviainen aloittaa työnsä 7.1.2021. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa pääosin koulupäivän aikana, mutta tuo hyvän lisän nuorten parissa tehtävään työhön.

Lisätietoja näistä järjestelyistä saa hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskaselta, puh. 050-3879966, jaana.ruuskanen@vesanto.fi.

Yhteystiedot:

Nuoriso-ohjaaja Arto Lahtinen, puh. 050-3879969, arto.lahtinen@vesanto.fi

Liikunnan ohjaaja-fysioterapeutti, puh. 044 282 5593

Koulunuorisotyöntekijä Sanna Parviainen, puh. 044 282 5995, sanna.parviainen@vesanto.fi