Kuulutus jätetaksaluonnoksista

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä jätetaksat, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää.

Jätemaksujen tasoon on tulossa korotusta erityisesti jätteiden käsittelykustannusten nousun vuoksi. Lisäksi palveluverkoston muutokset ja yleinen kustannusten nousu vaikuttaa maksuihin. Suunniteltujen taksamuutosten myötä kotitalouden jätehuoltopalvelujen kustannuksiin tulee tyypillisesti 0,50–1,00 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Lisätietoa saat osoitteesta: https://www.jatelautakunta.fi/fi/kuulutukset/