Kysely vanhemmille

Pohjois-Savon POSOTE20 toteuttaa ”Tulevaisuuden sote-keskus”-hankkeessa perhekeskuskehittämiseen liittyvän sähköisen kyselyn pohjoissavolaisille vanhemmille, jotka joko odottavat lasta tai heillä on 0–17-vuotiaita lapsia.

Kyselyn avulla kerätään tietoa vanhemmuuden ryhmämuotoisen tuen ja toiminnan kehittämisen suunnittelusta Pohjois-Savossa

Vanhemmilta saatavan tiedon avulla voidaan toiminnan suunnittelussa vastata paremmin koko alueen vanhempien ja lapsiperheiden tarpeisiin ja toiveisiin vanhemmuuden ryhmämuotoisen tuen järjestämisessä.

Kyselyyn toivotaan vastauksia vanhemmilta eri puolilta Pohjois-Savoa, jotta mahdolliset alueiden väliset erot ja muut huomioitavat seikat tulisivat tietoon.

 Kyselyyn voi vastata 31. maaliskuuta 2022 asti.

Linkki sähköiseen kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/S/9514511724513C92