Pohjois-Savon energianeuvonnan yhteystiedot, sekä tietoa tuista ja avusta suuriin sähkölaskuihin

Kuopion kaupunki tarjoaa puolueetonta energianeuvontaa asukkaille, kunnille sekä pk-yrityksille koko Pohjois-Savon alueella. Neuvonnan puitteissa tiedotetaan alueen kuntia ja pk-yrityksiä energiatehokkuussopimuksista ja niihin liittymisen hyödyistä sekä toteutetaan kuluttajille suunnattua energianeuvontaa.

Kuluttajille annetaan neuvontaa mm. lämmitykseen, uusiutuvaan energiaan, laitteisiin, kuluttamiseen ja liikkumiseen liittyen. Kunnille tarjotaan tietoa mm. kunta-alan energiatehokkuussopimuksista ja niihin liittymisen hyödyistä sekä energiakatselmuksista ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksista. Pk-yrityksille tarjotaan tietoa mm. elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksista sekä niihin liittymisen hyödyistä.

Pohjois-Savon energianeuvojina toimivat Mika Kemppainen ja Mari Turunen. Neuvojille suositellaan laittamaan sähköpostia ensisijaisesti osoitteeseen energianeuvonta@kuopio.fi, mutta neuvojat tavoittaa myös henkilökohtaisen sähköpostin kautta sekä puhelimitse. Neuvonta on puolueetonta ja maksutonta ja sitä rahoittaa ja valvoo Energiavirasto. Neuvonnassa hyödynnetään Motiva Oy:n asiantuntijuutta ja työkaluja.

Lisätietoa, sekä energianeuvojien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: Ilmasto- ja energianeuvonta | Kuopio