Pohjois-Savon hyvinvointialue tiedottaa: vammaispalvelujen asiakasmaksut, PSOP-palvelusetelijärjestelmän ja Oima-palvelun käyttöönotto

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialue on valmistellut tiedotteita vammaispalvelujen asiakasmaksuista, PSOP-palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta ja Oima-palveluun siirtymisestä.

Oima-palvelun käyttöönotto omaishoidossa

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on 7.12.2022 hyväksynyt hyvinvointialueen omaishoidontuen myöntämisperusteet, toimintaohjeen ja palkkiot, jotka tulevat voimaan 1.1.2023. Aluehallituksen päätös on nähtävissä aluehallituksen kokouksen pöytäkirjassa 346 § 7.12.2022.

Omaishoidontuen asiakkaalle tehty toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen palvelupäätös siirtyy kunnalta/kuntayhtymältä hyvinvointialueelle ja palvelu järjestetään asiakkaalle voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Lue asiakastiedotteesta tarkempaa tietoa Oima-palvelun käyttöönotosta omaishoidossa.

Vammaispalveluiden asiakasmaksut 1.1.2023

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueen aluevaltuusto on 31.10.2022 päättänyt hyvinvointialueen asiakasmaksuista 1.1.2023 alkaen. Palveluiden piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksuissa saattaa tapahtua muutoksia. Muuttuneesta asiakasmaksusta tehdään päätös 1.1.2023 alkaen ja se toimitetaan asiakkaalle alkuvuodesta. Hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi asiakkaan täytyy tehdä uudelleen e-lasku ja suoramaksuvaltuutukset.

Lue tiedotteesta tarkempaa tietoa vammaispalvelujen asiakasmaksujen muutoksesta.

OIma-palvelun käyttöönotto henkilökohtaisen avun sijaismaksajapalvelussa

Pohjois-Savon hyvinvointialue ottaa käyttöön Oima-sijaismaksajapalvelun koko maakunnan alueella henkilökohtaisen avun työnantajamallin sijaismaksajatehtävissä 1.1.2023 alkaen.

Oima-palvelu on henkilökohtaisessa avussa työnantajana toimiville ja heidän avustajilleen sähköinen palvelu, jossa työnantaja ja avustaja toimivat itsenäisesti. Työnantaja tai avustaja tallentaa palveluun toteutuneet työvuorot, jonka jälkeen työantajana toimiva hyväksyy tallennetut työvuorotiedot järjestelmässä.

Oima hoitaa myös palkanmaksuun liittyvät lakisääteiset maksut ja ilmoitukset (työeläkevakuutus, tulorekisteri-ilmoitus ja muut lakisääteiset palkanmaksuun liittyvät velvoitteet).

Pohjois-Savon hyvinvointialue soveltaa työnantajamallin henkilökohtaiseen apuun Heta-liiton työehtosopimusta, joka on saatavissa liiton verkkosivulta: heta-liitto.fi/tyoehtosopimus. Suosittelemme kaikkia työnantajia ja työntekijöitä perehtymään työehtosopimukseen. Työehtosopimukseen liittyvissä asioissa teitä neuvoo Heta-liitto.

Lue asiakastiedote Oima-palvelun käyttöönotosta, ja tutustu työehtosopimukseen Heta-liiton sivuilla.

PSOP-palvelusetelijärjestelmä käyttöön 1.1.2023 alkaen

Pohjois-Savon hyvinvointialueella otetaan käyttöön PSOP-palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Vammaispalveluissa palveluseteli on käytössä henkilökohtaisessa avussa, päivä- ja työtoiminnassa sekä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Asiakas sopii palvelusetelin käytöstä vammaispalvelujen sosiaalityössä. Asiakas saa valinnastaan päätöksen. Vammaispalvelut toimittaa asiakkaalle palvelusetelin.

Lue asiakastiedotteesta tarkempaa tietoa palvelusetelistä.

Oima-palvelun käyttöönotto perhehoidossa, tukiperhetoiminnassa, tukihenkilöpalveluissa ja omaishoidon sijaishoidossa

Vuoden 2023 alussa tukiperheiden ja perhehoitajien toimeksiantajana on Pohjois-Savon hyvinvointialue kotikunnan sijaan. Vuoden yli jatkuvat tukiperhesopimukset ja toimeksiantosopimukset siirtyvät hyvinvointialueen sopimuksiksi. Sopimukset ja palkkioiden ja korvausten maksu siirtyvät hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue saa nykyisiä, voimassa olevia sopimuksia koskevat tiedot kunnista eikä voimassa olevien toimeksiantosopimusten siirto vaadi tukiperheiltä tai perhehoitajilta toimenpiteitä.

Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja se maksetaan jälkikäteen hoitajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden 15. päivänä. Palkkioiden maksu tapahtuu Oima-järjestelmässä.

Lue asiakastiedote Oima-palvelun käyttöönotosta.