Runkovesiputken vuoto on korjattu

Vesilaitos tiedottaa, että runkovesiputken vuoto on korjattu. Jalkakäytävä korjausalueen kohdalla on jälleen käytettävissä.

Mikäli vedessä on samentumaa tai värjäymää, sitä ei suositella käytettäväksi talousvetenä eikä pyykinpesussa. Sameus ja värjäymä häviävät vettä juoksuttamalla.

Jaa sivu