Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa 2023

Kela tiedottaa, että sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa 2023. Eduskunta on hyväksynyt lain väliaikaisesta sähkötuesta. Sähkötuella on tarkoitus tukea pienituloisia kotitalouksia tilanteessa, jossa sähkön hinnan voimakas nousu aiheuttaa vaikeuksia suurien sähkömenojen maksamisessa.

Sähkövähennystä tai sähkötukea voi saada sähköenergiamenoihin eli sähköenergian, arvonlisäveron ja mahdollinen perusmaksun kustannuksiin. Sähkönsiirron kustannuksista ei voi saada vähennystä eikä tukea.

Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa. Hakemuslomake julkaistaan 7.1.2023. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sähkölasku.

Sähkötuki on tarkoitettu niihin sähköenergiamenoihin, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1–30.4.2023. Tukea voi saada vain yhden vakinaisessa käytössä olevan asunnon sähkömenoihin, ja asunnon pitää sijaita Suomessa.

Sähkötuessa on omavastuu 400 e/kk. Tuen määrä on 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät omavastuun. Enintään sähkötukea voi saada 660 e/kk. Enimmäismäärän sähkötukea saa siis silloin, jos sähköenergiamenot ovat 1500 e/kk tai enemmän. Pienin maksettava sähkötuki on lain mukaan 5 e/kk.

Sähkötuki on veroton, eikä se vaikuta muihin hakijan saamiin etuuksiin. Jos hakija on kuitenkin saanut sähkölaskua varten toimeentulotukea, hän ei voi yleensä saada saman laskun perusteella sähkötukea.

Lisätietoja: Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa / Elstöd kan sökas från och med januari / Application period for assistance with electricity costs will open in January 2023 – ePressi