SUOMEN ENSIMMÄISET ALUEVAALIT 2022

23.01.2022 pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Aluevaaleissa on kyse meidän jokaisen arkea koskevista asioista. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Kunnissa sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Toimikaudelle 1.3.2022-31.5.2025 valitaan Pohjois-Savossa 69 valtuutettua.

Tiedot aluevaalien ehdokkaista on julkaistu vaalien tieto- ja tulospalvelussa 23.12.2021. Tutustu myös puolueiden ja ehdokkaiden omaan vaalimainontaan. Jos olet äänioikeutettu, sinulle on postitettu äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun. Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus (poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti).

Ennakkoäänestysaika 12.-18.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022 klo 9.00-20.00.

Äänestyspaikka on Vesannon Nuorisokahvila, Kuusitie 1. Ennakkoäänestys avoinna
12.-17.1. klo 10-14 ja 18.1.2022 klo 10-18.

LAITOSÄÄNESTYS

Vesannolla laitosäänestyspaikkana on Simolan palvelukeskus, Simolantie 15. Laitosäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysajanjakson aikana. Laitosäänestys on tarkoitettu hoito- ja muissa laitoksissa hoidettavana oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa hän äänestää ennakolta kotonaan. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestykseen saa ilmoittautumislomakkeita kunnanvirastosta tai internetistä osoitteesta: www.vaalit.fi. Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot; Vesannon kunta, kunnanvirasto, Keskustie 5, 72300 VESANTO

• puheenjohtaja: Veli Pulkkinen, puh. 0400 765119

• sihteeri: Pia Harmokivi, puh. 044 282 5590 • koti- ja laitosäänestykseen ilmoittautumiset: Hanne Mantere, puh: 040 7143304 tai 044 0885401