Kysymys / vastaus kirjastopalveluista

Kuntakorjaamoon tullut palaute:
Kirjastokuluissa kannattaa säästää. Vähemmän lehtitilauksia ja uusien kirjojen ostoa.
Kirjasto voisi ottaa vastaan kierrätyskirjoja lainattavaksi.

Vastaus palautteeseen:

Kiitos palautteesta!

Ensin vastaus koskien lehtitilauksien määrää. Kirjaston lehtisalissa käy monia lehdenlukijoita, varsinkin sanomalehtiä ja lähialueen paikallislehtiä luetaan paljon. Aikakauslehtiä myös lainataan kotiin luettavaksi. Seuraamme vuosittain, kuinka eri lehtiä luetaan ja lainataan ja muokkaamme tilauksia sen mukaan.
Meillä on ollut myöskin asiakaskyselyjä liittyen lehtien hankintaan. Hankinnoissa mietitään myös kirjaston tehtävää tarjota asiakkaille pääsy erilaisten aiheiden ääreen. Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan sanoma- ja aikakauslehtiä tulisi hankkia kirjastoon vähintään 15 vuosikertaa / 1 000 asukasta, ja yhteensä vähintään 45 vuosikertaa/kirjasto.

Ja seuraavaksi uusien kirjojen hankinnasta. Yleisten kirjastojen toimintaa ohjaa kirjastolaki ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositukset. Kirjastolaissa on säädetty, että kirjaston velvollisuus on ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Uutuushankintasuosituksen mukaan kirjastoon tulee hankkia vuodessa vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta. Vesannolla tämä suositus tarkoittaa siis vähintään 800 uutta teosta vuodessa. Poistojen on oltava hankintojen kanssa samassa suhteessa, koska yleisen kirjaston kokoelman tulee lain mukaan olla uudistuva. Ja muutenhan kirjasto tarvitsisi jatkuvasti myös lisää tilaa paisuvalle kokoelmalleen.

Laissa on siis säädetty, että kokoelman tulee olla monipuolinen ja uudistuva. Monipuolisuutta mietitään hankintoja ja kirjavalintaa tehdessä, ja tässä on isona apuna myös kuuluminen kirjastokimppaan eli Rutakko-kirjastoihin. Yhteinen kokoelma ja maksuton seutulainaus kasvattavat asiakkaidemme saatavilla olevan aineiston määrän moninkertaiseksi.

Kirjastolla on kirjojen vaihtohylly, jossa on kirjaston poistokirjoja, sekä asiakkaiden tuomia kirjoja. Poimimme sieltä lahjoitettuja kirjoja myös kirjaston käyttöön – kriteereinä kirjan kysyntä eli tarve, kunto ja ajankohtaisuus. Vaihtohyllyyn lahjoituksena tulevat kirjat ovat harvoin uutuuskirjoja, joten lahjoituskirjojen varassa monipuolisen ja uudistuvan kokoelman ylläpitäminen on mahdotonta.

Vaihtohylly on kooltaan rajallinen, joten laajojen lahjoitusten vastaanotto ei ole mahdollista. Usein lahjoitettu kirja ei kelpaa enää kenellekään, ja silloin sen kierrättäminen paperinkeräykseen työllistää kirjastoa. Senkään vuoksi kirjasto voi ottaa lahjoituksena vaihtohyllyyn vain pienehköjä määriä kirjoja.