Viisari-alueen kunnilta yhteinen linjaus lasten ja nuorten harrastus- ja nuorisotoimintaan – 16.2.2021

Viisari-alueen (Keitele, Tervo, Vesanto) yhteinen varautumisryhmä on viitaten THL:n, OKM:n ja AVI:n ohjeisiin tänään linjannut, että:

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja muuta nuorisotoimintaa voidaan järjestää kuntien tiloissa niissä  lasten tai nuorten ryhmissä, joissa he muutoinkin kohtaavat harrastustoiminnassa tai koulussa. Tartuntavaara lisääntyy, kun eri ryhmät sekoittuvat ja siksi kuntien tiloissa noudatetaan tätä ohjetta.  Ohje koskee kaikkea Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien tiloissa järjestettävää lasten ja nuorten toimintaa, olipa toiminnan järjestäjänä joku kunnista tai yhdistys.

Toiminnan järjestäjä vastaa siitä, että voimassaolevia maski-, turvaväli-, käsi- ja yskimishygienia- sekä siivousohjeita noudatetaan.

Kaikkien yhteinen tahto on, että lapsilla ja nuorilla on olosuhteista huolimatta mielekästä tekemistä ja sosiaalista kanssakäymistä.