Juurikkaniemen osakaskunta

Osakaskunta omistaa vesialueita Tervossa ja Vesannolla yhteensä noin 1277 ha ja myy kalastuslupia osakkaille ja ulkopuolisille mm. Pohjois-Niiniveden- ja Rasvangin alueilla. Tarkemmin verkkosivuilla www.kalajuurikka.fi

Puheenjohtaja Tapio Suomalainen, s-posti: puheenjohtaja@kalajuurikka.fi , verkkosivut: www.kalajuurikka.fi