Kuulutus: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset haettavana 31.3.2021 mennessä

Vesannon kunta julistaa tiekuntien haettavaksi yksityistien kunnossapitoon myönnettävät avustukset.

Vesannon kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.  Avustusta haetaan kirjallisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin menoihin. Avustus on korkeintaan 50 % tien kunnossapitokustannuksista. Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa vuoden 2020 tilinpäätös tai kopiot kulutositteista.

Lisää tietoa avustuksen jakoperusteista ja hakemuslomake löytyvät kunnan internet-sivuilta osoitteesta https://vesanto.fi/ykstityistieavustukset/. Hakemuslomakkeita on saatavana myös kunnantoimistolta.

Avustushakemukset tulee jättää 31.3.2021 klo 15.00 mennessä kunnantoimistolle osoitteeseen Vesannon kunta, Keskustie 5, 72300 Vesanto.

Vesannon kunta
Teknisen toimen palvelut