Vesannon kunnan elinvoimaryhmä

ELINVOIMARYHMÄN TEHTÄVÄT

1) Kehittää ja arvioi koko Vesannon kunnan toimintaa elinvoimanäkökulmasta,

2) Kehittää ja arvioi kunnan elinvoimajohtamista,

3) Valmistelee elinvoimaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia kehittämishankkeita,

4) Avustaa kunnanvaltuustoa ja –hallitusta strategiatyössä.

Elinvoiman käsite

Elinvoima-ajattelu on vähitellen korvaamassa perinteisen elinkeinoihin, kunnan talouteen, väestökehitykseen ja muihin perinteisiin mittareihin nojaavan kunnan kehittämisajattelun. Elinvoima perustuu toki resursseihin, mutta myös vuorovaikutukseen ja uuden luomiseen. Kun perinteisessä elinkeinoajattelussa huomio kiinnittyi vahvasti esimerkiksi työpaikka- ja väestömäärään, elinvoima-ajattelussa tärkeitä asioita ovat myös esimerkiksi yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma, ilmapiiri, muutoskyky ja ennakointi. Elinvoima on kulloinkin riittävää toimintakykyä ja riittävää uudistumiskykyä.

Kunnan käytännön toiminnassa keskeistä on elinvoimajohtaminen: elinvoima-ajattelun sisällyttäminen kunnan toiminnan suunnitteluun ja erilaisiin käytäntöihin. Elinvoimalle voidaan asettaa tavoitteita ja sitä voidaan mitata ja seurata. Tulevaisuudessa kunta on alueensa elinvoiman suoranaisena ylläpitäjänä selvästi nykyistä pienempi tekijä, koska monia palveluita tarjotaan joko maakunnallisten tai seudullisten järjestäjien tai yritysten kautta. Kunnan kyky toimia erilaisissa verkostoissa ja tukea paikallisia toimijoita korostuu selvästi entiseen verrattuna. Tämä vaatii uudenlaista osaamista ja toimintatapaa myös kunnan luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä. Elinvoimajohtaminen tukee onnistumista tässä uudelleensuuntautumisessa. Lisäksi savogrown hankkeella tuetaan elinkeinon ja yritysten kehittymistä.

Pienikin kunta voi olla elinvoimainen. Suurissa kaupungeissa elinvoiman hallinta perustuu vahvasti infrastruktuuriin, joka antaa puitteet yritysten toiminnalle sekä asukkaiden viihtyvyydelle ja palveluille. Suurkaupunki voi asettaa elinvoimansa ytimeen Aviapoliksia, metroverkkoja, alikulkutunneleita, baanoja ja bulevardeja ja pistää puistoja matalaksi uusien kerrostaloalueiden tieltä. Pienemmissä keskuksissa elinvoiman ytimessä ovat usein pk-yritykset, joiden varassa paikallistalous ja työllisyys kehittyvät. Kaupunginjohtaja paukuttelee henkseleitään usein luettelemalla pitkän listan nimekkäitä vientiyrityksiä. Pienissä kunnissa kumpikaan edellisistä on harvoin ylivertainen elinvoimatekijä, jolloin elinvoiman ylläpitäjinä korostuvat monipuolisuus, joustavuus, pienuuden ja läheisyyden ekonomia, yhteisöt ja sosiaalinen pääoma ja muut sellaiset asiat, jotka suuremmissa keskuksissa eivät pääse esille: jopa yksittäiset ihmiset. Pienessä kunnassa elinvoima on asiointia ilman jonotusta, puhelinsoittoja tutuille palveluntarjoajille, naapurin lapsen kuskaamista hoidosta ja viikon paasto ennen kyläkunnan hirvikeittoa. Ja jos nimi ei nyt muistu mieleen, niin naama on aikakin tuttu!

Elinvoimaryhmän toiminta on lakannut 31.10.23 uuden lautakuntarakenteen myötä.

Puheenjohtaja: Tuomas Kuhmonen, Kesk
050 591 1959
tuomas.kuhmonen(at)gmail.com
(Varajäsen Osmo Korhonen)

Varapuheenjohtaja: Petri Huttunen, Kesk
petri.huttunen@iki.fi
(Varajäsen Janne Jääskeläinen)

Jäsenet:

Arto Huuskonen, Kesk
arto.huuskonen(at)luke.fi
(Varajäsen Uolevi Laitinen)

Anne Jäntti, Kesk
jantinanne(at)gmail.com
(Varajäsen Anne Pasanen)

Jaana Koskinen, Kesk
jaanakoskinen74(at)gmail.com
(Varajäsen Eeva Jäntti)

Minna Peltolehto, VesPar
minna.peltolehto(at)gmail.com
(Varajäsen Tuulikki Vilhunen, KD)

Kimmo Salo, VesPar
kimmo.salo(at)vesanto.fi
(Varajäsen Risto Simonen, KD)

Lisäksi kokouksissa mukana:

Kunnanjohtaja Pia Harmokivi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Back-Hytönen
Sari Tulila, elinkeinoasiamies

Lisäksi tarpeen mukaan:

Yrittäjäyhdistyksen edustaja
MTK: edustaja

Elinvoimaryhmän viimeisten kokousten materiaalit

Elinvoimaryhmän viimeisten kokousten materiaalit