Vapaa-aikatoimen avustukset v. 2022

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen avustukset ovat haettavissa kohdeavustuksina 11.3.2022 mennessä.
Kulttuuritoimen kohdeavustukset myönnetään seuraavien kriteerien perusteella:
– avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille sekä rekisteröimättömille yhteisöille (ei yksittäisille henkilöille)
– avustuksen kohteena voi olla esim. erilaiset hankinnat, tapahtumat, koulutus, esiintymis-/kilpailumatkat, toimitilamenot
– avustuskohteessa on oltava vähintään 50%:n omavastuuosuus menoista
– avustus voidaan maksaa etukäteen
– avustuksen käytöstä on annettava tilitys (selvitys avustuksen käytöstä sekä kopiot tositteista) 31.1.2023 mennessä
– yhdistyksen ja yhteisön tulee toimittaa talousarvio- ja tilinpäätöstiedot

Lisätietoja:
kirjasto-kulttuurisihteeri Sirpa Jäntti: 050 387 9968

Kulttuuritoimen kohdeavustushakemus tästä linkistä

Lomake avustuksen käytöstä tehtävää selvitystä varten

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen avustukset ovat haettavissa yleisavustuksina 11.3.2022 mennessä.
Liikuntatoimen avustuksen hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys.
Avustuksen hakijalla tulee olla toimintaa alle 18v. lapsille ja nuorille.
Avustushakemuksen liitteenä on toimitettava edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Lisätietoja:
vapaa-aikasihteeri Arto Lahtinen: 050 387 9969

Yleisavustushakemus (liikunta- ja nuorisotoimi) tästä linkistäJaa sivu