Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä panostetaan palvelujen saatavuuteen ja hoitoon pääsyyn

Palvelujen saatavuuden parantaminen ja hoitoon pääsy on nostettu tärkeimmäksi tavoitteeksi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa. Tavoitteen toteuttamiseksi on POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeeseen haettu 6.7 miljoonaa euroa valtionavustusta vuosille 2022-2023. Valtion täydennysrahoitushaku päättyy 15.10. 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2021-2022) painottui valmisteleva työ. Nyt jatkorahoituksen turvin parannetaan konkreettisesti perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, kotiin vietävien palvelujen, sosiaalipalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta alueen kaiken ikäisille asukkaille. Käytäntöjä uudistamaan haetaan avustusta yli 90 ammattilaisen työpanokseen, joista 2/3 toimii käytännön asiakas- ja potilastyössä. 


Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja hoito toimivaksi 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden toimivuus ja oikea-aikaisuus on yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Haetun jatkorahoituksen avulla halutaan palkata kipeästi kaivattua henkilökuntaa nuorten mielenterveysongelmien hoitoon ja niiden ennaltaehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Rahoitusta on haettu kahden neuropsykiatrisen asiantuntijan ja kuuden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseksi sekä perusterveydenhuollon lääkärin ja erikoissairaanhoidon lääkärin työpanoksiin. Kokeiluvaiheessa psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatrisesta yksiköstä kuuden kunnan alueen kouluihin. Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille varhaista tukea ja hoitoa monialaisessa yhteistyössä sekä purkaa erikoissairaanhoidon jonoa nuorisopsykiatriseen hoitoon. Tehokas hoidon tarpeeseen vastaaminen vapauttaa pitkällä tähtäimellä resurssia ennaltaehkäisevään työhön. 
”Toimilla voidaan vastata myös koronapandemian tuomiin lisätuen tarpeisiin ja odotamme, että saamme aikaan pysyvän mallin keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoitoon” toteaa Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian ylilääkäri Tarja Koskinen. 


Kaikki Pohjois-Savon kunnat sitoutuneet uudistuksen jalkauttamiseen

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen puitteissa tehtävät kokeilut tähtäävät uusien palvelumallien sujuvaan käyttöönottoon siirryttäessä hyvinvointialueelle. Konkreettisia toimenpiteitä sote-palveluiden parantamiseksi järjestetään kaikissa Pohjois-Savon kunnissa.
Esimerkiksi asiakkaiden palveluohjausta kehitetään niin, että asiakas saa tarvettaan vastaavan tuen ja hoidon yhden yhteydenoton kautta. Myös tiimityötä vahvistetaan. Sote-keskuksiin muodostetaan kokeilussa tiimejä, joihin palkataan päihdepalvelujen ja sosiaalialan ammattilaisia, jotta näiden ammattilaisten tarjoama tuki olisi mahdollisimman helposti asiakkaiden saatavilla. 
Myös sähköistä asiointia laajennetaan ja diabeteksen ja sepelvaltimotaudin digitaaliset hoitopolut otetaan käyttöön koko tulevalla hyvinvointialueella.

Lisätietoja antavat
Minna Rytkönen 
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman hankepäällikkö 


Jussi Lampi
POSOTE20-hankejohtaja