Kysymys / vastaus nuorisotilojen aukiolosta

Palaute:
Nuorisotilat

Miksi nuorisotilat eivät ole viikolla auki iltaisin eikä aina edes viikonloppuisin? Mitä tekee nuoriso-ohjaaja, jos hän ei pidä yökahvilaa auki? Nuoriso-ohjaaja tekemään sitä työtä, johon hänet on aikoinaan palkattu.

Vastaus:

Suurkiitos palautteestasi! Alla hieman poimintoja aiheesta.

Nuorisotilojen aukiolo on suoraan henkilöstöresurssi-kysymys. Vesannolla (perus)nuorisotyötä tehdään 70 % työajalla eikä se valitettavasti mahdollista nykyisellä konseptilla kattavampaa nuorisotilojen aukioloa. Tällä hetkellä nuorisotilat ovat auki kahtena arki-iltapäivänä ala- ja yläkoululaisille, sekä perjantai- ja lauantai-iltaisin muille nuorille.
Arkipäivien ”nuokkaria” järjestetään yhteistyössä koulun kanssa ja viikonlopun aukioloista vastataan yhdessä kunnan eri järjestöjen kanssa siten, että järjestöt huolehtivat valvonnasta joka toinen viikonloppu ja vapaa-aikasihteeri pitää nuorisokahvilaa auki joka toinen viikonloppu.
Joskus saattaa tulla esim. äkillisiä sairastumisia tms., joiden takia ei ehditä järjestämään toista valvojaa tai normaali aukioloilta sattuu kalenterin arkipyhäpäivälle. Näissä tapauksissa yökahvila ei myöskään ole välttämättä auki.

Nuoriso-ohjaajaa kunnassa ei ole, mutta vapaa-aikasihteerin tehtäviin kuuluu nuorisotyö tuolla 70%:n työajalla. Silloin kun vapaa-aikasihteeri ei pidä yökahvilaa auki hän tekee muuta nuorisotyötä, esim.

 • Hallinnollisia tehtäviä, joihin kuuluu mm. nuorisotyön talous- ja laskutusasioiden hoitoa ja erilaista työhön kuuluvaa raportointia
 • Nuorisotyön suunnittelua ja toteutusta yhdessä muiden nuorisotyötä tekevien eri toimijoiden, kuten naapurikuntien nuorisotyöntekijät, erilaisten nuorisohankkeiden työntekijät, kunnan omat ammatilliset yhteistyötahot jne. kanssa
 • Etsii ratkaisuja nuorisotyön paikallisiin ja alueellisiin haasteisiin itsenäisesti tai yhdessä muiden sidosryhmien kanssa
 • Toimii nuorten tukihenkilönä, sekä antaa henkilökohtaista ohjausta ja apua nuoria askarruttavissa asioissa
 • Toimii nuorisovaltuuston toiminnan ohjaajana
 • Kartoittaa ja toteuttaa nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin liittyviä erilaisia hankkeita (esim. Pumptrack-hanke)
 • Suunnittelee, organisoi ja toteuttaa eri kohtaan kalenterivuotta sijoittuvia tapahtumia (esim. lasten ja nuorten leirit, verkkopelitapahtumat, retket, konsertit, toimintapäivät jne.)
 • Toteuttaa verkkonuorisotyötä erilaisten sosiaalisen median alustojen kautta joko luomalla sinne sisältöjä tai tavoittamalla yksittäisiä nuoria sekä ilmoittamalla sitä kautta nuorisotoimen tiedotusluontoisista asioista
 • Vastaa kunnan valo- ja äänentoistokalustosta sekä sen huollosta, ylläpidosta ja käytöstä
 • Hoitaa osaltaan kunnan viestintään ja verkkosivuihin liittyviä asioita (30% osuudella täydestä työajasta)
 • Vastaa kuntalaisten esittämiin työhön liittyviin kysymyksiin

Vajaa 30 vuotta sitten kunnassa pistettiin huolestuneena merkille nuorten kasvanut itsetuhoisuus ja se, ettei nuorilla tuntunut olevan ketään, jonka tehtäviin nimenomaan heidän auttamisensa kuuluisi. Tuolloin kunnassa päätettiin palkata nuoriso-ohjaaja, joka aloitti aluksi määräaikaisena kunnan ja työvoimatoimiston yhteishankkeena ja kun huomattiin työn tuottaneen toivottua hedelmää tehtävä vakinaistettiin pari vuotta myöhemmin.

Sen jälkeen nuorisotyötä on jatkuvasti kehitetty vastaamaan paremmin olemassa olevaan tarpeeseen ja muuttuviin haasteisiin. Yökahvilatoiminta on tämän kokonaisuuden yksi erittäin merkittävä, mutta ei ainoa osa.