Kuntalaisaloite

KUNTALAISALOITTEEN TEKEMINEN

Kuntalaisaloite tarjoaa kansalaisille suoran osallistumismahdollisuuden. Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Käytännössä kuntalaisaloite on väline, jolla kuntalainen voi herätellä päättäjiä ratkaisemaan jonkin asian tai ongelman. Aloiteoikeus on kirjattu kuntalakiin (§ 28).

Kuntalaisaloite on aina käsiteltävä. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet.

VESANTO LIITTYNYT MUKAAN KUNTALAISALOITE.FI -VERKKOPALVELUUN

Oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelu on avautunut kuntalaisten ja kuntien käyttöön 10. syyskuuta. Verkkopalvelussa voi tehdä kuntalaisaloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta.

Pääset tutustumaan Kuntalaisaloite -verkkopalveluun tästä.

Alla olevan leijukkeen kautta pääset sekä tarkastelemaan kuntaan tehtyjä aloitteita että tekemään aloitteita:

Kaikille avoin vuorovaikutuskanava on myös otakantaa.fi

Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisoppaaseen pääset tutustumaan tästä.

Vallakas

  • rohkaisee osallistumaan ja keskustelemaan
  • tarjoaa käytännön neuvoja ja ideoita osallistumiseen sekä osallistumisen järjestämiseen
  • esittelee osallistumisen monia muotoja

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää