KULTTUURIPALVELUT

Kunnan tehtävänä on edistää ja tukea kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.
Kulttuuritoimintaan kuuluu taidepalvelusten tarjonta ja käyttö, taiteen harjoittaminen
ja harrastaminen, kotiseututyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen.

Kulttuuritoimi:
– tuottaa kulttuuripalveluja eri-ikäisille kuntalaisille
– tiedottaa alaansa kuuluvista asioista
– myöntää kohdeavustukset
– tapahtumatietojen ylläpito kunnan verkkosivuilla
– järjestää itsenäisyysjuhlan ja veteraanipäivän juhlan 

Kulttuuritoimen asioista vastaa kirjaston henkilökunta, kirjasto-kulttuurisihteerin toimiessa vastuuhenkilönä.