Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on hoitopalkkio ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjä palveluja, joilla turvataan vanhuksen ja vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvaa hoitoa tai muuta huolenpitoa. 

Omaishoidon tuesta vastaa erityispalveluiden esimies.

Ota yhteyttä

Erityispalvelujen esimies Laila Hytönen
040 039 5337
laila.hytonen(at)vesanto.fi