Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on hoitopalkkio ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjä palveluja, joilla turvataan vanhuksen ja vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvaa hoitoa tai muuta huolenpitoa. 

Omaishoidon tuen myöntämisestä sekä vapaapäivien ja valmennusten järjestämisestä vastaa lasten ja vammaisten osalta erityispalveluiden esimies ja yli 65-vuotiaiden osalta kotihoidon esimies.