Lukio

Vesannon kunnan sivistystoimen strategiaan 2020-2025 kirjattuna visiona on:

Hyvinvoivat ja tulevaisuuteensa uskovat lapset ja nuoret

Yhteisöllisyyttä tukevat ja tunnetaitoja vahvistavat toimivat palvelut läheisessä kosketuksessa luontoon

Viihtyvyyttä, toimeliaisuutta ja hyvinvointia lisäävät vapaa-ajan palvelut

Innostava, osaava ja yhdessä toimiva henkilöstö

Neuvokkuus muutosten edessä

 

Meillä panostetaan ihmisenä kasvamiseen ja kehittymisen tukemiseen, oppimismyönteisyyden ja oppimisvalmiuksien vahvistamiseen sekä laadusta huolehtimiseen. Arvostamme kotiseutuamme ja yhdessä tekemistä. Näemme pienuuden vahvuutena, sillä se mahdollistaa joustavan oppimisympäristöjen kehittämisen ja niistä huolehtimisen yhdessä. Tuttuus, turvallisuus ja positiivinen vuorovaikutus sekä toisten kunnioittaminen ovat tärkeitä työrauhan ja yksilöllisen oppimisen rakennustarpeita.

Lukiomme on hyvää opetusta tarjoava, pieni ja opiskelijalähtöinen. Lukiomme suorittaneet sijoittuvat jatko-opintoihin selvästi maan keskivertoa paremmin. 

Opiskelijoiden lukiostamme sanomaa:

Joustavat opettajat, jotka tuntevat opiskelijansa

Hyvä ilmapiiri

Opiskelijoiden mielipidettä kysytään ja heistä jopa pidetään huolta

Mahdollisuus monipuoliseen ja tarvittaessa henkilökohtaiseen opetukseen

Hyvä kouluruoka, omat tietokoneet ja ilmaiset koulukyydit

 

Lisätietoa

Ota yhteyttä

Hallinnollinen rehtori – sivistystoimenjohtaja

Jaana Ruuskanen
050 387 9966
jaana.ruuskanen(at)vesanto.fi

Pedagoginen rehtori

Kimmo Honkanen
050 387 9977
kimmo.honkanen(at)vesanto.fi

Toimistosihteeri

Irja Lindlöf
040 714 3315
irja.lindlof(at)vesanto.fi