Aikuissosiaalityön tarkoituksena on vahvistaa ja tukea yksilön selviytymistä sekä edistää turvallisuutta, ohjata ja selvittää asiakkaan kanssa hänen elämäntilannettaan ja auttaa tarvittaessa tukitoimien järjestämisessä. Sosiaalityön muotoina ovat asiakkaan ohjaus, neuvonta, tukeminen muun muassa työelämään, kuntoutukseen, koulutukseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua tai neuvoja mm.

  • palvelutarpeen arviointiin
  • toimeentulovaikeuksiin
  • asumiseen
  • työllistymiseen
  • päihdeongelmien ratkaisuun
  • kuntoutumiseen (mieleterveys, pitkäaikaistyöttömyys, päihteet) 
  • muihin elämänhallintavaikeuksiin