Vesannon kunta tukee nuoren palkkaamista kesätyöhön

OHJE KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN JA KUNNAN KESÄTYÖTUEN HAKEMISEEN v. 2023

Kesätyöntekijän voi palkata vesantolainen yritys, yhteisö tai kotitalous ajalla 1.6. – 31.8.2023. Vesannon kunta tukee nuoren palkkaamista 500 eurolla. Kesätyötuen piiriin kuuluvat 16–19-vuotiaat (vuosina 2004-2007 syntyneet) vesantolaiset nuoret. Tukea myönnetään sellaisten nuorten palkkaukseen, jotka eivät ole työllistyneet kunnan kesätyöpaikkoihin. Tukea maksetaan vain kerran kesän aikana yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja voi saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea. Sama työnantaja voi saada tukea kuitenkin useamman nuoren palkkaukseen. Työnantajan on haettava tuki kunnalta 30.11.2023 mennessä.

Palkkausta varten kotitalous ei tarvitse y-tunnusta, ja nuoren voi palkata myös esimerkiksi metsätalouden y-tunnuksella.
Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen ja palkkatodistuksen. Työllistettävän pitää olla vesantolainen tai Vesannolla asuva.

Työsuhteen keston tulee olla vähintään 15 työpäivää ja työajan tulee olla väh. 30 h/vko. Työaika voi olla enemmänkin, mutta silloin on huomioitava, että alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat tietyt erityissäännökset. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä, eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Nuoren työn opastus ja työn valvonta on toteutettava erityisen hyvin. Työajoista ja rajoituksista lisätietoja saa mm. työsuojeluviranomaiselta www.tyosuojelu.fi 

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä palkan sivukuluista eli sairausvakuutus-, eläke- ja vakuutusmaksuista. Jokaisen
työnantajan on hyvä tarkistaa oman toimialansa työehtosopimuksen mukainen peruspalkka. Työnantajan tulee ilmoittaa tiedot palkanmaksusta tulorekisteriin viimeistään 5 päivää palkanmaksun jälkeen (+ erillisilmoitus koko kuukaudesta) www.tulorekisteri.fi 

Tulorekisteristä tiedot menevät suoraan verohallinnolle, eläkeyhtiöille, työllisyysrahastolle ja erillisiä vuosi-ilmoituksia ei tarvita. Tapaturmavakuutuksen osalta riippuu yhtiöstä, mistä saavat tiedot. Pakollisia maksuja ovat:
-työeläke- eli tyel- tai myel-maksu, – paitsi alle 17-vuotiaalle työntekijälle ei pakollinen – tapaturmavakuutus, jos työnantajan vuoden aikana maksama palkkasumma ylittää 1400 €
-ryhmähenkivakuutus (otetaan, jos on myös tapaturmavakuutus)
-työttömyysvakuutus (17 v. alkaen), jos vuoden aikana maksettu palkkasumma ylittää 1400 €
-työnantajan sairausvakuutusmaksu on 16-68 -vuotiailla 1,53% palkoista.
Vakuutusten määräytymisessä auttavat vakuutusyhtiöt ja tilitoimistot.

Vinkki: kotitalouksille ja muille pienille työnantajille palkanmaksussa kätevä ohjelma on ilmainen
www.palkka.fi  se ohjaa myös vakuutusmaksujen kanssa. Ohjeita palkkaukseen löytyy myös mm. www.palkkaus.fi ja verottajan nettisivuilta.
Työnantajalle tuki on veronalaista tuloa ja se ilmoitetaan muina tuloina veroilmoituksella.