Vesannon työpaja

Mikä työpaja on?

Työpaja sijaitsee Strandmanintiellä, Ruusukkeella, vanhalla keskikoululla.

Työpaja on paikka, jossa mieleistä työtä tekemällä, uusia asioita opettelemalla ja asioista puhumalla pyritään parantamaan valmentautujan kykyä ja valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä kehittämään arjenhallintataitoja.

Työpajalla työskennellään monella eri sopimusmuodolla, esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalihuoltolain mukaisessa sosiaalisessa kuntoutuksessa, työkokeilussa, yhdyskuntapalvelussa, siviilipalveluksessa tai palkkatuetussa työssä.

Työpajalla tarjoamme työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuspalveluja nuorille, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille sekä siviilipalveluksessa tai yhdyskuntapalveluksessa oleville.

Työpajalle ohjaudutaan yleensä TE-palveluiden tai sosiaalitoimen kautta. Myös oppilaitosten, KELA:n, siviilipalvelukeskuksen tai rikosseuraamuslaitoksen kautta voidaan pajalle ohjautua.

Jos mietit, voisiko paja olla sinun juttusi, voit ottaa yhteyttä työpajan yksilövalmentajaan ja tuumailla hänen kanssaan asiasta.

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja on tarkoitettu ensisijaisesti vesantolaisille alle 29-vuotiaille työttömille ja opiskelupaikkaa vailla oleville nuorille. Pajalla nuori pääsee opettelemaan työelämän taitoja ja pelisääntöjä, saaden uusia kokemuksia. Voimme yhdessä miettiä ammatinvalintaa, opiskelumahdollisuuksia, työhakemuksien tekoa ja työn hakua. Opettelemme arjen hallintaa ja kuinka hoitaa ihmissuhteita sekä taloutta.

Työpajan työtoimintaan kuuluu remontointi, puutyöt ja kiinteistönhoitotyöt. Työpajalla nuoret työskentelevät oman osaamisensa pohjalta. Uusia taitoja opitaan työpajaohjaajan opastuksella ja samalla kehitetään aiempaa osaamista. Lisäksi nuorilla on mahdollisuus projektiluonteisesti kunnostaa/entisöidä esim. omia huonekaluja.

Työpajalla laadimme nuorelle yksilöllisen suunnitelman ja tavoitteet. Työtoiminnan lisäksi tuemme käytännön asioiden hoitamisessa. Laitamme yhdessä ruokaa ja käsittelemme erilaisia teemoja, kuten elämänhallinta, terveys ja ajankohtaiset asiat. Järjestämme tutustumiskäyntejä, retkiä, liikuntaa sekä muuta virkistymistoimintaa. Työpajalla mietimme nuoren kanssa myös pajajakson jälkeisiä vaihtoehtoja.

Mitä pajalla tehdään?

Työpajalla suunnitellaan tulevaisuutta ja mietitään, miten sitä kohti edetään. Yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla pureudutaan arjen pieniin ja suuriin asioihin, työvalmennuksessa tehdään itselle mielekästä työtä ja opitaan samalla arjen hallintaa ja työelämätaitoja. Valmentautujat pääsevät kokeilemaan työelämätaitojaan ja -valmiuksiaan myös tilaustöitä tekemällä.
Työpajalla entisöidään, rakennetaan, korjataan, askarrellaan, ommellaan, laitetaan ruokaa jne. Työpajan ulkopuolella käydään tekemässä mm. kiinteistönhoitotöitä ja pieniä remontointitöitä.
Kuntalaisille työpaja tuottaa mm. pesula-, kiinteistönhuolto- ja pieniä remontointipalveluja.

Työpajan pesula

Vesannon pesula tarjoaa laadukkaita ja luotettavia pesulapalveluja yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille. Meillä onnistuu kaikkien konepestävien pyykkien käsittely sukista mattoihin. 

Vesannon pesula hoitaa valtaosan kunnan asumispalveluiden pyykeistä. Myös monet kotitaloudet ja yksityishenkilöt luottavat pesulan palveluihin. Varsinkin isompien pyykkien – esimerkiksi mattojen ja peittojen – peseminen kotona voi olla hankalaa. Pesulalta kannattaa kysellä apua silloin, kun kotikonstit eivät riitä. Palveluun kuuluu pesun lisäksi pyykin jälkikäsittely (silitys, mankelointi). 

Pesulalla on käytössään laadukkaat laitoskäyttöön suunnitellut koneet ja laitteet. Lisäksi pesulalta löytyy lämpömankeli ja silitysasema sekä hyvät tilat pyykkien kuivatukseen. Pyykit punnitaan tarkistetulla kalibroidulla vaa’alla.  

Yhteystiedot

Vesannon pesula
Simolantie 4
040 714 3307

Vesannon työpaja
Strandmanintie 2
(Ruusuke, vanha keskikoulu)

Työpajaohjaaja Marko Hotti
050 092 7981, marko.hotti(at)pshyvinvointialue.fi

Yksilövalmentaja Minna Pulkkinen
040 484 0424, minna.pulkkinen2(at)pshyvinvointialue.fi