Vesannon työpaja

Mikä työpaja on?

Työpaja sijaitsee Teollisuustiellä Reiskahallilla. Se on paikka, jossa mieleistä työtä tekemällä, uusia asioita opettelemalla ja asioista puhumalla pyritään parantamaan valmentautujan kykyä ja valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä kehittämään arjenhallintataitoja.

Työpajalla työskennellään monella eri sopimusmuodolla, esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalihuoltolain mukaisessa sosiaalisessa kuntoutuksessa, työkokeilussa, yhdyskuntapalvelussa, siviilipalveluksessa tai palkkatuetussa työssä.

Työpajalla tarjoamme työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuspalveluja nuorille, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille sekä siviilipalveluksessa tai yhdyskuntapalveluksessa oleville.

Työpajalle ohjaudutaan yleensä TE-palveluiden tai sosiaalitoimen kautta. Myös oppilaitosten, KELA:n, siviilipalvelukeskuksen tai rikosseuraamuslaitoksen kautta voidaan pajalle ohjautua.

Jos mietit, voisiko paja olla sinun juttusi, voit ottaa yhteyttä työpajan yksilövalmentajaan ja tuumailla hänen kanssaan asiasta.

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja on tarkoitettu ensisijaisesti vesantolaisille alle 29-vuotiaille työttömille ja opiskelupaikkaa vailla oleville nuorille. Pajalla nuori pääsee opettelemaan työelämän taitoja ja pelisääntöjä, saaden uusia kokemuksia. Voimme yhdessä miettiä ammatinvalintaa, opiskelumahdollisuuksia, työhakemuksien tekoa ja työn hakua. Opettelemme arjen hallintaa ja kuinka hoitaa ihmissuhteita sekä taloutta.

Työpajan työtoimintaan kuuluu remontointi, puutyöt ja kiinteistönhoitotyöt. Työpajalla nuoret työskentelevät oman osaamisensa pohjalta. Uusia taitoja opitaan työpajaohjaajan opastuksella ja samalla kehitetään aiempaa osaamista. Lisäksi nuorilla on mahdollisuus projektiluonteisesti kunnostaa/entisöidä esim. omia huonekaluja.

Työpajalla laadimme nuorelle yksilöllisen suunnitelman ja tavoitteet. Työtoiminnan lisäksi tuemme käytännön asioiden hoitamisessa. Laitamme yhdessä ruokaa ja käsittelemme erilaisia teemoja, kuten elämänhallinta, terveys ja ajankohtaiset asiat. Järjestämme tutustumiskäyntejä, retkiä, liikuntaa sekä muuta virkistymistoimintaa. Työpajalla mietimme nuoren kanssa myös pajajakson jälkeisiä vaihtoehtoja.

 

 

Mitä pajalla tehdään?

Työpajalla suunnitellaan tulevaisuutta ja mietitään, miten sitä kohti edetään. Yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla pureudutaan arjen pieniin ja suuriin asioihin, työvalmennuksessa tehdään itselle mielekästä työtä ja opitaan samalla arjen hallintaa ja työelämätaitoja. Valmentautujat pääsevät kokeilemaan työelämätaitojaan ja -valmiuksiaan myös tilaustöitä tekemällä.
Työpajalla entisöidään, rakennetaan, korjataan, askarrellaan, ommellaan, laitetaan ruokaa jne. Työpajan ulkopuolella käydään tekemässä mm. kiinteistönhoitotöitä ja pieniä remontointitöitä.
Kuntalaisille työpaja tuottaa mm. pesula-, kiinteistönhuolto- ja pieniä remontointipalveluja.