Vapaa-aikatoimen avustukset

Kenelle avustuksia myönnetään?

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset ovat haettavissa keväisin ja myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja rekisteröimättömille yhteisöille (ei yksittäisille henkilöille). Liikunta- ja nuorisotoimen avustukset ovat yleisavustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia. Avustushakemukset ovat ladattavissa oheisistä linkeistä.

Yleisavustus (liikuntatoimi ja nuorisotoimi)

Liikuntatoimen yleisavustukset ovat haettavana 12.3.2021 mennessä. Avustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, jolla on ohjattua toimintaa alle 18-vuotiaille. Liikuntatoimi myöntää myös ohjaajapalkkioita. Ohjaajapalkkiot ovat haettavissa neljä kertaa vuodessa vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee pidettyjen kerhojen ajankohdat, osallistujamäärä ja vetäjät.

Nuorisotoimen vuoden 2021 avustusmääräraha on varattu käytettäväksi järjestöjen toteuttamaan nuorisotilojen valvontatehtävään ja sitä ei erikseen haeta.

Yleisavustuksen hakulomake löytyy TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kohdeavustus (kulttuuritoimi)

Kohdeavustukset on haettavana 12.3.2021 mennessä. Avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille ja rekisteröimättömille yhteisöille (ei yksittäisille henkilöille).
Avustuksen kohde: erilaiset hankinnat, tapahtumat, koulutus-, esiintymis-/kilpailumatkat, toimitilamenot
Avustuskohteessa oltava vähintään 50%:n omavastuuosuus menoista.
Avustuksen käytöstä annettava tilitys (selvitys avustuksen käytöstä (lomake) sekä kopiot tositteista) vuoden loppuun mennessä.

Kohdeavustuksen hakulomake löytyy TÄSTÄ LINKISTÄ ja lomake avustuksen käytöstä tehtävää selvitystä varten TÄSTÄ.

Matka-avustus

Matka-avustus myönnetään jo tehdystä liikunta-, nuoriso- tai kulttuurimatkasta tai -retkestä, avustuksen suuruus on 150 euroa, enintään puolet matkakustannuksista.
Matka-avustusta ei haeta lomakkeella – riittää, kun toimittaa kuitin maksetusta matkalaskusta liikuntasihteerille, nuoriso-ohjaajalle tai kirjasto-kulttuurisihteerille.
Matka-avustuksia saa 150 euroa/vuosi/järjestö.

Lisätietoa:

Liikuntatoimi/nuoriso-ohjaaja Arto Lahtinen
050 387 9969, arto.lahtinen(at)vesanto.fi
Kirjasto-kulttuurisihteeri Sirpa Jäntti
050 387 9968, sirpa.jantti(at)vesanto.fi