Kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin valmisteltu muutoksia

Julkaistu 22.03.2024 Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä. Määräyksillä edistetään kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja. Savo-Pielisen jätelautakunnalla on valmisteltu jätehuoltomääräysten muuttamista.…

Jatka lukemistaKunnallisiin jätehuoltomääräyksiin valmisteltu muutoksia

Ehdotus Pohjois-Savon tulvariskialueiksi

Kuulutus AsiaEhdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmienja ympäristöselostuksen valmisteluPohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnitvesistöjen noususta aiheutuvista tulvariskeistä Pohjois-Savon alueella ja valmistellutehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla…

Jatka lukemistaEhdotus Pohjois-Savon tulvariskialueiksi

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa 31.3.2024 mennessä

Avustusta voi saada yksityistielle, jolle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot on ilmoitettava yksityistierekisteriin (MML) sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad). Lisäksi yksityistien tulee palvella ympärivuotista asumista.…

Jatka lukemistaYksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa 31.3.2024 mennessä

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojelumääräykset

Kuulutus_YSM_Kuntien-verkkosivut-ja-ilmoitustaulut-24.1.2024Lataa Liite-1.-Ymp.ltk-28.1.2021-§-3Lataa Liite-2.-Ymp.ltk-27.10.2022-§-35Lataa Liite-3.-Ymp.ltk-7.12.2023-§-48Lataa Liite-4.-YmparistonsuojelumaaraysluonnosLataa Liite-5.-Ymparistonsuojelumaaraysluonnoksen-perustelutLataa Liite-6.-Ymparistonsuojelumaaraysluonnoksen-liitteetLataa

Jatka lukemistaKeiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojelumääräykset